Sportovní FanshopHračky z FilmůPotištěná tričkaDětské dřevěné hračkyVše pro grilPro mazlíčkyDomácí mazlíčciNaši mazlíčciPsí krámek

Podmínky

Podmínky využívání služeb serveru zoomix.cz


Inzeráty musí být k danému zaměření  - zvířata, chovatelské potřeby, služby pro zvířata a chovatele, obchody pro chovatele, inzeráty se související tematikou.

 

 

1. zoomix.cz je inzertní server provozovaný právnickou osobou, dále jen Provozovatel.

 

2. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. 

 

Na inzertním serveru zoomix.cz je zakázána inzerce: /Tento zákaz platí bez ohledu na Topování./


• nadměrné množství hvězdiček, vykřičníků a podobných znaků

• emailingu a jiných bezpracných výdělků

• prací, jejichž podmínkou je poplatek předem

• opakované inzerce stále stejného nového zboží

• padělků, kopií, napodobenin

• dokladů a technických průkazů

 

 

Na serveru je zakázáno inzerovat nicneříkající inzeráty typu "Vydělejte spousty peněz, více informací na emailu". Pokud se na serveru objeví "zakázaný" inzerát, bude smazán bez povinnosti nahradit uživateli zaslanou částku na topování inzerátu.

 

3. Veškeré služby zoomix.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma. Doplňkovou funkcí se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality služby zoomix.cz - například topování inzerátu.

 

4. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce zoomix.cz nebo dobrými mravy.

 

5. Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám zoomix.cz

 

6. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 3,6,9 měsíců nebo 1 rok. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl.

 

7. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám v administraci svého osobního účtu.

 

8. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

 

9. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

 

10. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb zoomixt.cz ani za způsob jakým služby zoomix.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

 

11. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb zoomix.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb zoomix.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

 

12. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb zoomix.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby zoomix.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

 

13. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

 

14. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které zoomix.cz nabízí.

 

15. Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

 

16. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit. Provozovatel je oprávněn zamezit přístupu uživateli, který poruší tyto podmínky registrace, a vyhrazuje si právo i na zrušení uživatelského profilu bez udání důvodu.

   

17. Registrovaný uživatel vyjadřuje svou registrací souhlas se zasíláním obchodních nabídek partnerů společnosti provozovatele nebo marketingových novinek provozovatele (tzv. direct mail – obchodní sdělení) na uvedený e-mail. Současně vyjadřuje souhlas k poskytnutí uvedených kontaktů partnerům provozovatele. Registrovaný uživatel je oprávněn svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu kdykoliv odvolat formou písemného sdělení zaslaného na adresu sídla provozovatele dále k tomuto účelu smí využít odkaz pro zrušení registrace, který je automatickou součástí jemu zasílaných emailových zpráv.